Educație integrală, minte și corp.
Ne preocupă dezvoltarea dimensiunilor: academică (conținuturi științifice relevante), socio-emoțională (individ echilibrat), artistică (arte plastice, actorie, muzică, dans), culturală (perceperea frumosului și educarea unor valori culturale) și sportivă (jocuri de mișcare, arte marțiale, sporturi de echipă).        

 Educație individualizată și modernă.
Organizăm programele educative astfel încât să încurajăm reflecţia, creativitatea și autenticitatea, interacţiunea şi comunicarea constantă. SFERA își propune flexiblitate în abordarea conținuturilor, învațare situațională, abordare sistemică, integrală, coerentă, interdisciplinară, diferențiată, accesibilă a unor conținuturi relevante.

Manifestăm atenție deosebită pentru dezvoltarea socio-emoțională. Emoțiile sunt o parte esențială a construcției umane și ne propunem să creăm un mediu echilibrat emoțional.
Relațiile socio-afective din mediul educațional (interacțiune copil-adult, copil-copil) pot modela afectivitatea copilului înspre ceea ce se dorește a fi un individ inteligent emoțional.

Creăm contexte în care descoperim și dezvoltăm talentul. Creăm contexte în care, în ciuda absenței talentului, descoperim și dezvoltăm bucuria exprimării coloristice, kinestestezice, dramatice și muzicale. Arta este, în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane. Conștient sau involuntar facem arta și ne place.

„Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o va cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată...lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi intelectual”,   J.J. Rousseau

Beneficii ale programelor educative pe care vi le propunem la SFERA: cunoştinţe, motivaţie, aptitudini, dispoziţia de a depune eforturi personale, muncă în echipă, solidaritate, voluntariat, toleranţă şi fair-play, totul într-un context multicultural. 

Educația oferită de Școala SFERA  este una completă, cu orare și planificări flexibile, care pornesc atât de la obiective educaționale cât și de la evaluări specifice ale ritmurilor proprii ale copiilor. Metodele de predare pun accent, nu atât pe transmiterea de informații, cât pe utilizarea informațiilor în favoarea aspectului formativ.

Valorizare și evaluare.
Copiii sunt structuri în permanentă evoluție, cu dezvoltare dinamică. Măsurarea exclusiv cantitativă a fenomenelor dinamice s-a dovedit a fi ineficientă. La SFERA, copiii sunt valorizați și secundar, evaluați. Raportăm evoluția copilului la propriile performanțe anterioare și la standardele curriculare. Disciplinăm pozitiv, încurajăm și responsabilizăm, nu constrângem.

Urmărim atingerea unui nivel mediu la toate disciplinele și ne focusăm pe specificul propriei personalități pentru a obține excelență. Evaluarea la SFERA este multicriterială, adica ține cont de posibilitățile aptitudinale, cognitive, afective și motrice ale fiecărui copil.